პროექტი „13 მითი სტალინის შესახებ“ ხორციელდება ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოს ოფისის მიერ. ორგანიზაციის დაკვეთით უკვე დაიბეჭდა ამავე სახელწოდების პუბლიკაცია, რომელიც წარმოადგენს არგუმენტირებულ, ისტორიულ მასალებზე დაყრდნობით მომზადებულ პასუხებს სტალინის პერსონისა და მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებული 13 მითის ირგვლივ. პუბლიკაციაში ახსნილია თითოეული მათგანის წარმოშობის წყარო, მიზეზები და ხანგრძლივობის საფუძველი. მასალის მომზადებაზე იმუშავეს ავტორებმა: ლევან ცუცქირიძე და ბონდო კუპატაძე. წაროგიდგენთ პუბლიკაციის საფუძველზე შექმნილ ბლოგს: 13mythsaboutstalin.ge
პროექტი „13 მითი სტალინის შესახებ“ ხორციელდება ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოს ოფისის მიერ. ორგანიზაციის დაკვეთით უკვე დაიბეჭდა ამავე სახელწოდების პუბლიკაცია, რომელიც წარმოადგენს არგუმენტირებულ, ისტორიულ მასალებზე დაყრდნობით მომზადებულ პასუხებს სტალინის პერსონისა და მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებული 13 მითის ირგვლივ. პუბლიკაციაში ახსნილია თითოეული მათგანის წარმოშობის წყარო, მიზეზები და ხანგრძლივობის საფუძველი. მასალის მომზადებაზე იმუშავეს ავტორებმა: ლევან ცუცქირიძე და ბონდო კუპატაძე. წაროგიდგენთ პუბლიკაციის საფუძველზე შექმნილ ბლოგს: 13mythsaboutstalin.ge

მითი #1

მითი #2

მითი 2

 

მითი #3

 

მითი #4

mitii4

 

მითი #5

mitii 5

მითი #6

მითი 6

 

მითი #7

მითი #8

მითი #9

მითი #10

მითი 10

მითი #11

მითი #12

 

მითი #13

  logo

2016 Created by Netherlands Institute for Multiparty Democracy